Report NGI - CzechGeo metadata k 06.10.2022

Č Poskytovatel Metadata kontakt Název česky Název anglicky Typ UUID Data-ID INSPIRE téma Aktualizace
1 Správa úložišť radioaktivních odpadů lucie.kondrova@geology.cz Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Březový potok Updated 3D structural geological model of the HLW deep repository potential locality Březový potok dataset 60743184-ad94-41ce-9735-11980a010852 https://registry.geology.cz/id/3D-BREZOVY_POTOK-SGM-DET-AKT 2022-06-09
2 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Březový potok - 3D scéna Updated 3D structural geological model of the HLW deep repository potential locality Březový potok - 3D scene application 62385868-d040-4134-ac5d-403b0a010852 https://registry.geology.cz/id/3D-BREZOVY_POTOK-SGM-DET-AKT-SCENE 2022-06-09
3 Správa úložišť radioaktivních odpadů lucie.kondrova@geology.cz Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO ETE-Jih Updated 3D structural geological model of the HLW deep repository potential locality ETE-Jih dataset 60743d6d-52a8-4d3e-9bc5-0f3d0a010852 https://registry.geology.cz/id/3D-ETE_JIH_SGM-DET-AKT 2022-06-09
4 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO ETE-Jih - 3D scéna Updated 3D structural geological model of the HLW deep repository potential locality ETE-Jih - 3D scene application 61b8a2f6-9d0c-4837-b0b1-1fa20a010852 https://registry.geology.cz/id/3D-ETE_JIH_SGM-DET-AKT-SCENE 2022-06-09
5 Správa úložišť radioaktivních odpadů lucie.kondrova@geology.cz Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Horka Updated 3D structural geological model of the HLW deep repository potential locality Horka dataset 623847d7-19e0-4604-8e9c-3efc0a010852 https://registry.geology.cz/id/3D-HORKA-SGM-DET-AKT 2022-06-09
6 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Horka - 3D scéna Updated 3D structural geological model of the HLW deep repository potential locality Horka - 3D scene application 623856b2-6ba0-44c9-a2d1-18a30a010852 https://registry.geology.cz/id/3D-HORKA_SGM-DET-AKT-SCENE 2022-06-09
7 Správa úložišť radioaktivních odpadů lucie.kondrova@geology.cz Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Hrádek Updated 3D structural geological model of the HLW deep repository potential locality Hrádek dataset 61b8a8a4-f674-4569-a5d3-22310a010852 https://registry.geology.cz/id/3D-HRADEK_SGM-DET-AKT 2022-06-09
8 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Aktualizovaný 3D strukturně geologický model potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Hrádek - 3D scéna Updated 3D structural geological model of the HLW deep repository potential locality Hrádek - 3D scene application 61b8aad8-6778-4f59-996e-19590a010852 https://registry.geology.cz/id/3D-HRADEK_SGM-DET-AKT-SCENE 2022-06-09
9 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz ASGI - archiv zpráv a posudků ASGI - Archive of unpublished geological reports dataset 94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3 https://registry.geology.cz/id/ARCH-ASGI-DTB Geologie 2022-06-09
10 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz ASGI - archiv zpráv a posudků ASGI - Archive of unpublished geological reports application 78e96280-6280-18e9-bfb6-c88088beb3f3 https://registry.geology.cz/id/ARCH-ASGI-DTB-APL Geologie 2022-06-09
11 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Bulletin of Geosciences (časopis) Bulletin of Geosciences (journal) application 58eb71ce-9fb4-487d-b250-49f60a010852 https://registry.geology.cz/id/PUBL-BULLETIN-FILE-APL 2022-09-01
12 Ústav fyziky Země PřF Masarykovy univerzity jana.pazdirkova@ipe.muni.cz Bulletiny seismických jevů širokopásmových stanic ÚFZ Bulletiny seismických jevů širokopásmových stanic ÚFZ dataset 5acc9b63-3b50-4eae-b151-0394c0a80137 www.ipe.muni.cz: CZ-00216224-CRSS-UFZ Oblasti ohrožené přírodními riziky 2018-06-25
13 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jzd@ig.cas.cz Bulletiny stanic České regionální seismické sítě ČRSS Buleltins of stations of the Czech regional seismic network CRSN dataset 5ca326f9-329c-4ee4-a775-5617c0a80137 www.ig.cas.cz: CZ-67985530-BULL_CRSS-GFU Oblasti ohrožené přírodními riziky 2020-08-28
14 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz CGS Special Papers / Práce ČGS (časopis), Web CGS Special Papers (journal), Web application 5b225c40-b044-4559-b27f-3ba20a010852 https://registry.geology.cz/id/PUBL-SPEC_PAPERS-WEB 2022-09-01
15 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz CLR - Centre for Lithospheric Research, Web CLR - Centre for Lithospheric Research, Web application 6193d481-86d4-4596-9699-16df0a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-CLR-WEB 2022-06-09
16 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz CO2NET EAST (projekt), Informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 (do roku 2016), Web CO2NET EAST (project), Information portal for CO2 capture and storage technologies, Web application 5b21238b-d358-4aa1-a4dc-3bca0a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-CO2NET-WEB 2022-06-09
17 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz CO2-SPICER (projekt), Web CO2-SPICER (project), Web application 6048c6c4-54b0-4107-ab56-09ba0a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-CO2_SPICER-WEB 2022-06-09
18 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jzd@ig.cas.cz Česká regionální seismická síť ČRSS Czech Regional Seismic Network CRSN series 5ab0e197-bac8-4871-9955-25ddc0a80138 www.ig.cas.cz: CZ-67985530-CRSS Zařízení pro sledování životního prostředí 2019-05-24
19 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jzd@ig.cas.cz Česká regionální seismická síť ČRSS - GFÚ Czech Regional Seismic Network CRSN - IG CAS dataset 5abba6ef-782c-4298-b95c-76a0c0a80137 www.ig.cas.cz: CZ-67985530-CRSS-GFU Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
20 Ústav fyziky Země PřF Masarykovy univerzity jana.pazdirkova@ipe.muni.cz Česká regionální seismická síť - ÚFZ Česká regionální seismická síť - ÚFZ dataset 5abb39c0-0eb8-4206-9b91-1fe5c0a80138 www.ipe.muni.cz: CZ-00216224-CRSS-UFZ Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
21 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. kalab@ugn.cas.cz Česká regionální seismická síť - UGN Czech Regional Seismological Network - IGN dataset 5ab0fccf-0d80-43b0-a65d-2f73c0a80138 www.ugn.cas.cz: CZ-689145535-CRSS-UGN Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
22 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2 (CCS), Web Czech national information portal for CO2 capture and storage technologies (CCS), Web application 5b1fd352-cb44-4ba4-a27c-5c590a010852 https://registry.geology.cz/id/CO2-WEB 2022-06-09
23 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz EU GeoCapacity - Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide (projekt), Web EU GeoCapacity - Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide (project), Web application 5b212638-c288-40ac-ba48-4eeb0a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-GEOCAPACITY-WEB 2022-06-09
24 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jan@ig.cas.cz Geodynamické monitorování Geodynamic monitoring dataset 5ca34cef-8390-4b70-8184-63d5c0a80137 ig.cas.cz: CZ-67985530-geodynamika-GFU Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
25 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Geoelektrika – Vertikální elektrické sondování (VES) Geoelectrics - Vertical electrical sounding (VES) dataset 500e63dc-89a4-44fc-987d-91c80a010817 https://registry.geology.cz/id/GFY-VES-SDE Geologie 2022-06-09
26 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Geoelektrika - Vertikální elektrické sondování (VES) - harmonizováno dle INSPIRE (téma Geologie) Geoelectrics - Vertical electrical Sounding (VES) - INSPIRE harmonized (theme Geology) dataset 5e0e1b0c-5a84-4f56-9dc2-79930a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-VES-SDE-INSPIRE Geologie 2022-06-09
27 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Geoelektrika - Vertikální elektrické sondování (VES) - INSPIRE stahovací služba (téma Geologie) Geoelectrics - Vertical electrical Sounding (VES) - INSPIRE download service (theme Geology) service 5e0e1ce1-8328-47cb-a44a-63300a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-VES-SDE-ATOM-INSPIRE Geologie 2022-06-09
28 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Geofyzikální archiv Geophysical archive nonGeographicDataset 50c0f8f6-7fc8-4de6-9aca-05e00a010817 https://registry.geology.cz/id/ARCH-DIGI-GEOF-DTB Geologie 2022-06-09
29 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geofyzikální měření Geophysical measurements application 5aba4dc2-b50c-4112-bf47-1c450a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-MERENI-SDE-APL Geologie 2022-06-09
30 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geofyzikální měření (prozkoumanost, gravimetrie, seismika, VES) Geophysical measurements (surveys, gravimetry, seismic, VES) service 5c1a2a44-e8f4-4fcb-b223-0cb90a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-MERENI_PRZ-SDE-SER Geologie 2022-06-09
31 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Geofyzikální měření (prozkoumanost, gravimetrie, seismika, VES) Geophysical measurements (surveys, gravimetry, seismic, VES) service 60913439-23dc-488e-9858-46210a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-MERENI_PRZ-SDE-WMS Geologie 2022-06-09
32 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geofyzikální metody - kódy Geophysical methods - code list nonGeographicDataset 5926cc4c-7b50-4e7a-9f52-47200a010852 https://registry.geology.cz/codelist/KODY-GFY_MET-DTB Geologie 2022-06-09
33 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Geofyzikální prozkoumanost Geophysical surveys dataset 8cac1c80-1c80-1cac-a887-c88088beb3f3 https://registry.geology.cz/id/GFY-GFP-SDE Geologie 2022-06-09
34 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Geofyzikální prozkoumanost Geophysical surveys service 5ad0bad7-44a4-4f8a-9d4c-313a0a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-GFP-SDE-SER Geologie 2022-06-09
35 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Geofyzikální prozkoumanost Geophysical surveys service 50fefb2a-3ef8-452e-bdaf-18480a010817 https://registry.geology.cz/id/GFY-GFP-SDE-WMS Geologie 2022-06-09
36 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Geofyzikální prozkoumanost - harmonizováno dle INSPIRE (téma Geologie) Geophysical Surveys - INSPIRE harmonized (theme Geology) dataset 5e0e0f84-fd28-4107-8102-21370a010852 https://registry.geology.cz/id/GDP-GEOF-SDE-INSPIRE Geologie 2022-06-09
37 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Geofyzikální prozkoumanost - INSPIRE stahovací služba (téma Geologie) Geophysical Surveys - INSPIRE download service (theme Geology) service 5e0e12df-f0f4-4eb8-a7be-5d4a0a010852 https://registry.geology.cz/id/GDP-GEOF-ATOM-INSPIRE Geologie 2022-06-09
38 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geofyzikální sítě CzechGeo CzechGeo geophysical networks dataset 5f059223-1778-4774-8c96-0c3c0a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-CZECHGEO-SDE Zařízení pro sledování životního prostředí 2022-06-09
39 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geofyzikální sítě CzechGeo CzechGeo geophysical networks service 5efdc469-bb84-4b79-8463-676c0a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-CZECHGEO-SDE-SER Zařízení pro sledování životního prostředí 2022-09-08
40 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geologické mapy ČR 1 : 25 000, interaktivní (1955-2001) Geological maps of the CR at a scale of 1 : 25,000, interactive (1955-2001) application 52822e07-6c44-4d8d-8acb-06680a010817 https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GEOCR25_G_DO2001_R-DTB-APL_DVD Geologie 2022-06-09
41 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geologické mapy ČR 1 : 25 000 (1955-2001, rastr) Geological maps of the CR at a scale of 1 : 25,000 (1955-2001, raster) dataset 56013e2a-ba54-43f7-a78b-2d520a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GEOCR25_G_DO2001_R-DTB Geologie 2022-06-09
42 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geologicky dokumentované objekty Geologically documented objects application 545b6e5f-c0c4-40cc-90af-061c0a010817 https://registry.geology.cz/id/GDO-GDO-DTB-APL Geologie 2022-06-09
43 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geomagnetická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500) Geomagnetic map of the Czech Republic 1 : 500,000 (GEOCR500) dataset 59491c7c-292c-4c4a-ace2-0d970a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_GEOM-SDE Geologie 2022-06-09
44 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Geomagnetic field map 1 : 500,000 (GEOCR500) service 5ad8429c-d2d8-4f03-88bb-56ff0a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_GEOM-SDE-SER Geologie 2022-06-09
45 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Geomagnetic field map 1 : 500,000 (GEOCR500) service 516d575e-b798-4786-aed4-1e400a010817 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_GEOM-SDE-WMS Geologie 2022-06-09
46 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ph@ig.cas.cz Geomagnetická observatoř Budkov Geomagnetic Observatory Budkov dataset 5b4f5206-d338-48cd-a3c5-1098c0a80137 www.ig.cas.cz: CZ-67985530-BDV-GFU Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
47 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe (projekt), Web GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe - GeoPLASMA-CE (project 20016-2019), Web application 5df8e83b-49c4-4abc-9b90-32830a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ_GEOPLASMA-GFY_TERMO-WEB 2022-06-09
48 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geotermální potenciál Geothermal energy potential service 6284dee1-3bd0-4bc1-8748-76e30a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-TERMO-SDE-SER Energetické zdrojeGeologie 2022-06-09
49 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geotermální potenciál Geothermal energy potential application 620f85ad-9660-42ef-874d-6f450a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-TERMO-SDE-APL GeologieEnergetické zdroje 2022-06-09
50 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geotermální potenciál - střety zájmů Geothermal potential - conflicts of interest service 628cec14-966c-45f7-96b7-55c10a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-TERMO_STRETY-SDE-SER Energetické zdrojeGeologie 2022-06-09
51 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Geovědní kódovníky Geoscience codes nonGeographicDataset 5200fc75-418c-4bd9-a2a3-063c0a010817 https://registry.geology.cz/codelist/KODY-GEOVEDNI-DTB Geologie 2022-06-09
52 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. jakub.kostelecky@pecny.cz GNSS měření PPGNET GNSS observations PPGNET dataset 5b18f90c-8e88-4bc0-bf72-4b02c0a80138 www.vugtk.cz: CZ-00025615-GNSSppgnet Zařízení pro sledování životního prostředí 2018-07-04
53 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Gravimetrická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500, rastr) Gravimetric map of the Czech Republic 1 : 500,000 (GEOCR500, raster) dataset 79586f00-6f00-1958-b017-52caa6446ca8 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_AEG_R-SDE Geologie 2022-06-09
54 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Gravimetrie Gravimetry dataset 7f8f2d80-2d80-1f8f-8a6c-c88088beb3f3 https://registry.geology.cz/id/GFY-GRAV-SDE Geologie 2022-06-09
55 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Gravimetrie Gravimetry service 5fabcbaa-17e0-4553-8fce-68150a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-GRAV-SDE-WMS Geologie 2022-06-09
56 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Gravimetrie Gravimetry service 6009760d-d73c-4e35-a35f-7b920a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-GRAV-SDE-SER Geologie 2022-06-09
57 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000 Engineering-geological zones 1 : 1,000,000 dataset 5f0f10ab-af04-4a52-b836-1fb50a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD-IGR_1M-SDE Geologie 2022-06-09
58 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000 Engineering–geological zones 1: 1,000,000 service 5188af3f-7620-4360-92c9-1e400a010817 https://registry.geology.cz/id/NGMD-IGR_1M-SDE-WMS Geologie 2022-06-09
59 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Inženýrskogeologické rajony 1 : 50 000 (GEOČR50) Engineering–geological zones 1 : 50,000 (GEOCR50) dataset 1F26EF08-0561-44C0-99B3-1EFC86F3B308 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_IGR-SDE Geologie 2022-08-29
60 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Inženýrskogeologické rajony 1 : 500 000 (GEOČR500) Engineering–geological zones 1 : 500,000 (GEOCR500) dataset 5f0f135f-0ecc-434d-98ba-121f0a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_IGR-SDE Geologie 2022-06-09
61 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Karotážní data (geofyzika) - vrty Well logging - Borehole geophysics dataset 8c138600-8600-1c13-9a51-c88088beb3f3 https://registry.geology.cz/id/GDO-KAR-DTB Geologie 2022-06-09
62 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jzd@ig.cas.cz Katalogy zemětřesení v západních Čechách Catalogues of earthquakes in West Bohemia dataset 5ca32c2c-c378-4abf-83a8-571ac0a80137 www.ig.cas.cz: CZ-67985530-CAT_WEBNET-GFU Oblasti ohrožené přírodními riziky 2020-08-28
63 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Komplexní radonová informace Complex radon information service 5b30c135-eda0-4e8a-a033-2ad10a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_RDN_KOMPLEX-SDE-SER Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-06-09
64 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Komplexní radonová informace Complex radon information application 528b605c-1008-4711-bdaf-04a00a010817 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_RDN_KOMPLEX-SDE-APL Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-08-02
65 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. jakub.kostelecky@pecny.cz Kontinuální observace supravodivým gravimetrem Continuous observations by superconducting gravimeter dataset 5b067a33-3ee4-487b-af16-2effc0a80137 www.vugtk.cz: CZ-00025615-SGpecny Geologie 2020-08-28
66 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Letecká geofyzika Airborne Geophysics series 500e60c1-5de0-4cd6-9b1b-91c80a010817 https://registry.geology.cz/id/GFY-AERO Geologie 2022-06-09
67 Ústav fyziky Země PřF Masarykovy univerzity jana.pazdirkova@ipe.muni.cz Lokální seismická síť MONET Lokální seismická síť MONET series 5abb3f6a-c170-48b7-a4e1-2185c0a80138 www.ipe.muni.cz: CZ-00216224-MONET Zařízení pro sledování životního prostředí 2018-06-15
68 Ústav fyziky Země PřF Masarykovy univerzity jana.pazdirkova@ipe.muni.cz Lokální seismická síť MONET - ÚFZ Lokální seismická síť MONET - ÚFZ dataset 5abb4306-67fc-4201-beef-2213c0a80138 www.ipe.muni.cz: CZ-00216224-MONET-UFZ Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
69 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. kalab@ugn.cas.cz Lokální seismická síť MONET - UGN Local Seismological Network named MONET - IGN dataset 5ab10871-4028-4e7e-822b-33fac0a80138 www.ugn.cas.cz: CZ-68145535-MONET-UGN Zařízení pro sledování životního prostředí 2018-07-10
70 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. doubravka@ig.cas.cz Lokální seismická síť REYKJANET Local seismic network REYKJANET dataset 5abb8cb1-4c1c-45b3-b9bc-7112c0a80137 ig.cas.cz: CZ-67985530-REYKJANET Zařízení pro sledování životního prostředí 2019-04-26
71 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jzd@ig.cas.cz Lokální seismická síť WEBNET Local seismic network WEBNET dataset 5ab0eebb-f494-40b9-80d2-28ddc0a80138 ig.cas.cz: CZ-67985530-WEBNET-GFU Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
72 Lokální síť monitorující proudění CO2 - CarbonNet Local network monitoring natural CO2 flux - CarbonNet dataset 5b473ff0-87e8-402e-80dd-2df6c0a80137 www.natur.cuni.cz: CZ-00216208-CARBONNET-PRFUK Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
73 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ph@ig.cas.cz Magnetická měření na sekulárních bodech Magnetic measurements on secular sites dataset 5cd12a98-0864-4770-a60f-27e8c0a80137 www.ig.cas.cz: CZ-67985530-MAGREPEAT-GFU Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
74 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Magnetometrie Magnetometry dataset 5b0e5e0d-1cc8-451b-be11-42170a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-MAG-DTB Geologie 2022-06-09
75 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jzd@ig.cas.cz Magnetotelurická měření Magnetotelluric mesurements dataset 5ca33f8c-cf54-4209-ba28-5f00c0a80137 www.ig.cas.cz: CZ-67985530-MT-GFU Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
76 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50) Radon index map of the Czech Republic 1 : 50,000 (GEOCR50) dataset f2435e00-5e00-1243-b989-52caa6446ca8 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_RDN-SDE Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-08-29
77 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 - harmonizováno dle INSPIRE (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky) Radon index map of the Czech Republic 1 : 50,000 - INSPIRE harmonized (theme Natural risk zones) dataset 5cf8e0be-36a4-4fcc-ab1d-53770a010852 https://registry.geology.cz/id/RADON50-SDE-INSPIRE Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-06-09
78 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 Radon index maps of the bedrock at a scale of 1 : 50,000 application 5244314a-e4dc-47a9-8f7c-087c0a010817 https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-GEOCR50_RADON_R-DTB-APL_CD Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-06-09
79 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Mapa radonového indexu 1 : 50 000 (GEOČR50) Radon risk map 1 : 50,000 (GEOCR50) service 51bf1543-92ac-467d-a60e-4a8c0a010817 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_RDN-SDE-SER Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-08-29
80 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Mapa radonového indexu 1 : 50 000 (GEOČR50) Radon risk map 1 : 50,000 (GEOCR50) service 56f3b3f2-c258-40c8-87cb-335c0a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_RDN-SDE-WMS Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-08-01
81 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Mapa radonového indexu 1 : 50 000 - INSPIRE stahovací služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky) Radon index map of the Czech Republic 1 : 50,000 - INSPIRE download service (theme Natural risk zones) service 5cf8cda1-e5fc-4b8d-b4fb-49f70a010852 https://registry.geology.cz/id/RADON50-ATOM-INSPIRE Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-06-09
82 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Map of radon index 1 : 500,000 (GEOCR500) dataset 020f7200-7200-120f-a829-52caa6446ca8 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_RDN-SDE Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-09-02
83 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Radon risk map 1 : 500,000 (GEOCR500) service 5addd75e-eeb8-445b-b3bf-411d0a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_RDN-SDE-SER Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-06-09
84 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Mapa radonového indexu 1 : 500 000 (GEOČR500) Radon risk map 1 : 500,000 (GEOCR500) service 515179ac-dfdc-4fcf-871b-1e400a010817 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_RDN-SDE-WMS Oblasti ohrožené přírodními riziky 2022-06-09
85 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jzd@ig.cas.cz Náklonová data zemského povrchu Earth tilt data dataset 5ca34639-d7f8-49c0-990d-619bc0a80137 ig.cas.cz: CZ-67985530-naklony-GFU Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
86 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. jakub.kostelecky@pecny.cz Opakovaná měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry Repeated measurements of gravity acceleration by absolute gravimeters dataset 5b18e653-3e7c-4cbb-8ce9-4651c0a80138 www.vugtk.cz: CZ-00025615-AbsoluteGravityCR Geologie 2020-08-28
87 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Petrofyzika Petrophysics dataset 500e65d2-c640-4c5c-a588-91c80a010817 https://registry.geology.cz/id/GFY-PETR-DTB Geologie 2022-06-09
88 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Petrofyzika Petrofyzika service 6321bcda-0e94-4216-914a-0f180a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-PETR-SDE-SER 2022-09-14
89 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Petrofyzika Petrophysics dataset 6321c9da-f5b8-4d84-8e9b-14970a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-PETR-SDE Geologie 2022-09-14
90 Český úřad zeměměřický a katastrální jan.reznicek@cuzk.cz Podrobný kvazigeoid QGZÚ-2013 Detailed gravimetric quasigeoid QGZÚ-2013 series CZ-CUZK-QGZU https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_QGZU Nadmořská výška 2021-05-25
91 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500) Radiometric map of the Czech Republic 1 : 500,000 (GEOCR500) dataset 59491f5a-db34-4206-8651-51730a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_MRP-SDE Geologie 2022-06-09
92 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Radiometric field map 1 : 500,000 (GEOCR500) service 5addde3d-9424-4e84-bb16-38b40a010852 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_MRP-SDE-SER Geologie 2022-06-09
93 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500) Radiometric field map 1 : 500,000 (GEOCR500) service 5188f370-68a8-45be-9453-1e400a010817 https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR500_MRP-SDE-WMS Geologie 2022-06-09
94 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Radiometrická prozkoumanost Radiometric surveys dataset 8cac1c80-1c80-1cac-89d8-c88088beb3f3 https://registry.geology.cz/id/RANAP-RADANOM_PRZ-DTB GeologieNerostné suroviny 2022-06-09
95 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Radiometrické anomálie Radiometric anomalies series 59243c68-59f8-4f34-a3d5-7b610a010852 https://registry.geology.cz/id/RANAP-RADANOM-DTB Geologie 2022-06-09
96 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Radiometrie Radiometry dataset 5b0e6049-b12c-4499-a12e-5c230a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-RAD-DTB Geologie 2022-06-09
97 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Radiometrie - anomální objekty (RO) Radiometry - anomalous objects (RO) dataset 769e5c00-5c00-169e-93c6-c88088beb3f3 https://registry.geology.cz/id/RANAP-RADANOM_RO-DTB Geologie 2022-06-09
98 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Radiometrie - anomální území (ANUZ) Radiometry - anomalous areas (ANUZ) dataset 8cac1c80-1c80-1cac-801d-c88088beb3f3 https://registry.geology.cz/id/RANAP-RADANOM_ANUZ-DTB Geologie 2022-06-09
99 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz REPP CO2 - Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (projekt), Web REPP CO2 - Preparation of a Research Pilot Project on CO2 Geological Storage in the Czech Republic (project), Web application 5b2ce625-e0fc-4d78-bf9e-586e0a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-REPP_CO2-WEB 2022-06-09
100 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz ResiBil (projekt), Web ResiBil (project), Web application 5b2cff87-96d8-4110-9339-5acf0a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-RESIBIL-WEB 2022-06-09
101 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Sborník geologických věd (časopis), Web Journal of Geological Sciences (journal), Web application 5b225931-9eec-4a46-80d1-3ba30a010852 https://registry.geology.cz/id/PUBL-JOURNAL_GS-WEB 2022-09-01
102 Univerzita Karlova Praha, Matematicko fyzikální fakulta vp@karel.troja.mff.cuni.cz Seismická data PSLNET (Patras Seismic Laboratory Network) PSLNET seismic data (Patras Seismic Laboratory Network) dataset 5b3349ad-af88-41ab-acf3-74f5c0a80138 www.mff.cuni.cz: CZ-00216208-PSLNET-MFF Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
103 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jzd@ig.cas.cz Seismická refrakční profilová měření Seismic refraction profile measurements dataset 5cd047a3-91cc-46c1-b6cc-77c1c0a80137 ig.cas.cz: CZ-67985530-refrakce-GFU Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
104 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vecsey@ig.cas.cz Seismická síť mobilních stanic MOBNET Seismic network of mobile stations MOBNET dataset 5b4f4f58-c4e0-45d7-a6d9-1083c0a80137 www.ig.cas.cz: CZ-67985530-MOBNET Zařízení pro sledování životního prostředí 2019-05-06
105 Univerzita Karlova Praha, Matematicko fyzikální fakulta vp@karel.troja.mff.cuni.cz Seismická stanice Praha - historické záznamy Seismic station Prague - historical records dataset 5b335007-4870-4b43-a890-75f2c0a80138 www.mff.cuni.cz: CZ-00216208-PRAHA_HIST-MFF Zařízení pro sledování životního prostředí 2018-07-02
106 Univerzita Karlova Praha, Matematicko fyzikální fakulta vp@karel.troja.mff.cuni.cz Seismická stanice Praha - novodobé záznamy Seismic station Prague - modern records dataset 5b34c733-85a0-41fa-b7a4-528ec0a80137 www.mff.cuni.cz: CZ-00216208-PRAHA_MOD-MFF Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
107 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Seismické profily Seismic profiles dataset 54d27991-f884-41a5-a29e-38930a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-SEIS-SDE Geologie 2022-06-09
108 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Seismické profily - harmonizováno dle INSPIRE (téma Geologie) Seismic profiles - INSPIRE harmonized (theme Geology) dataset 5e0e152a-7450-4446-a84c-76030a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-SEI_LIN-SDE-INSPIRE Geologie 2022-06-09
109 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz Seismické profily - INSPIRE stahovací služba (téma Geologie) Seismic profiles - INSPIRE download service (theme Geology) service 5e0e194b-ad74-436f-b544-79910a010852 https://registry.geology.cz/id/GGM-SEIS-LIN-ATOM-INSPIRE Geologie 2022-06-09
110 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž) Seismic (seismic profiles, check-shooting) service 5ad0b120-45f0-472c-ac48-313a0a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-SEIS_SKR-SDE-SER Geologie 2022-06-09
111 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž) Seismic profiles (reflection seismic profiles, check-shooting) service 55656d07-94c8-4f60-886c-6d640a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-SEIS_SKR-SDE-WMS Geologie 2022-06-09
112 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Seismokarotáž Check-shooting dataset 592e70d3-7354-4235-bdb2-55a10a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-SKR-SDE Geologie 2022-06-09
113 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Spektrometrie Spectrometry dataset 5b0e5fbf-0034-40d5-80ab-635e0a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-SPEKTR-DTB Geologie 2022-06-09
114 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz TOGEOS (projekt), Web TOGEOS (project), Web application 5b213593-9d7c-4427-8fb9-3f7c0a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-TOGEOS-WEB 2022-06-09
115 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Vertikální elektrické sondování (VES) Vertical electrical sounding (VES) service 5ad0b857-c660-494c-83f5-41d00a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-VES-SDE-SER Geologie 2022-06-09
116 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Vertikální elektrické sondování (VES) Vertical electrical sounding (VES) service 59f714fa-da7c-4e73-b9eb-0b690a010852 https://registry.geology.cz/id/GFY-VES-SDE-WMS Geologie 2022-06-09
117 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Vrtná prozkoumanost Borehole surveys dataset 20031400-1400-1003-b891-be28e7d5d03d https://registry.geology.cz/id/GDO-PRZ-SDE Geologie 2022-06-09
118 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Vrtná prozkoumanost Borehole surveys application 4e49da90-da90-1e49-8fa8-c88088beb3f3 https://registry.geology.cz/id/GDO-PRZ-SDE-APL Geologie 2022-06-09
119 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Vrtná prozkoumanost Borehole surveys service 5af2f5b4-4784-4ef0-a890-7ec80a010852 https://registry.geology.cz/id/GDO-PRZ-SDE-SER Geologie 2022-06-09
120 Česká geologická služba pavla.kramolisova@geology.cz Vrtná prozkoumanost Borehole surveys service 500fafa5-73fc-4949-802d-91c80a010817 https://registry.geology.cz/id/GDO-PRZ-SDE-WMS Geologie 2022-06-09
121 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Výzkumná infrastruktura CzechGeo/EPOS, Web Research Infrastructure CzechGeo/EPOS, Web application 5e5e5a72-9468-4fd1-a61d-65c30a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-CZECHGEO-WEB 2022-06-09
122 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Výzkum termální zátěže hornin (projekt), Web Research on a thermally loaded rock (project), Web application 5b2cc241-ed30-49f9-aeb7-4b520a010852 https://registry.geology.cz/id/PRJ-MOKRSKO_TERM-WEB 2022-06-09
123 Česká geologická služba olga.moravcova@geology.cz Zprávy o geologických výzkumech (časopis) Geoscience research reports (journal) application 58f62482-9314-4e60-b626-16700a010852 https://registry.geology.cz/id/PUBL-ZPRAVY_GV_2012-FILE-APL 2022-09-01
124 Česká geologická služba lucie.kondrova@geology.cz 3D model paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník - Borač) 3D model of the paleo valley of the Svratka riverbed (Doubravník - Borač area) dataset 611661db-4930-4f15-95f4-12d50a010852 https://registry.geology.cz/id/3D-DOUBRAVNIK-SGM 2022-06-15
125 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. jan@ig.cas.cz 4D gramivetrie - vulkanická aktivita 4D gravity - volcanic activity dataset 5ca34982-55ec-4ef6-bf6d-62fdc0a80137 ig.cas.cz: CZ-67985530-4D_Grav-GFU Zařízení pro sledování životního prostředí 2020-08-28
Stáhnout jako CSV